You are here

Główne motywy oszczędzania w odniesieniu do zakładania lokat bankowych

Oszczędzanie wynika z różnych motywacji. Ich rozpoznanie to priorytet w budowaniu strategii budowania regularnych nadwyżek ekonomicznych. Z jakiego powodu ludzie podejmują decyzję o oszczędzaniu i jakie miejsce w różnych strategiach znajduje lokata bankowa? Sprawdź ciekawe oferty na http://www.zarabiaj-na-lokacie.pl.

Inwestorzy indywidualni wykorzystują oszczędności jako dźwignię finansową do dokonywania inwestycji na rynku kapitałowym, w metale szlachetne, czy alternatywne rynki. Generowanie dużych oszczędności pozwala na podejmowanie decyzji inwestycyjnych bez ryzyka kredytowego, także w perspektywie prowadzenia działalności gospodarczej. Dla inwestora rozumiejącego motyw portfelowy oszczędzania najlepiej wypadają lokaty krótkoterminowe. W lokatach krótkoterminowych nie występuje bowiem ograniczenie płynności. To pozwala na szybkie przenoszenie kapitału pomiędzy instrumentami inwestycyjnymi. Motyw portfelowy w oszczędzaniu wiąże się z budowaniem niezależności ekonomicznej i pewnym stopniem niepewności.

Większość Polaków potwierdza, że oszczędza na „czarną godzinę”. Ten styl oszczędzania premiuje bezpieczeństwo psychiczne i unika podejmowania jakiegokolwiek ryzyka. Oszczędzanie na czarną godzinę wiąże się najczęściej z zakładaniem lokat długoterminowych ze względu na niemożliwość określenia terminu wystąpienia sytuacji kryzysowej. Motywacja przezornościowa nie należy do najmocniejszych, ponieważ nie zawiera konkretnie określonego celu.

Duża poduszka oszczędności pozwala na rozpoczynanie różnych biznesów, projektów, zatrudnienia bez ryzyka utraty normalnych funkcji życiowych. Przy sporych oszczędnościach nie musisz martwić się o opóźnienia w wypłatach i fakturach, ponieważ jesteś w stanie nadwyżkami pokryć bieżące wydatki. Motyw transakcyjny podkreśla się praktycznie w każdym poradniku dotyczącym oszczędzania. Tworzenie poduszki finansowej na wypadek utraty zatrudnienia też mieści się w tej kategorii.

Oszczędzanie celowe na konkretny przedmiot do gospodarstwa domowego to już motyw konsumpcyjny. Taka forma oszczędzania daje sporą motywację i satysfakcję ze zrealizowania planu w stosunkowo krótkim czasie. Polacy oszczędzają najczęściej na mieszkanie, emeryturę, leczenie specjalistyczne w dłuższym terminie, na wakacje i dobra trwałego użytku. W tej strategii sprawdzi się lokata progresywna i możliwie najczęstsze generowanie procentów składanych.