You are here

Dlaczego rośnie zainteresowanie kredytami gotówkowymi?

Zainteresowanie kredytami gotówkowymi rośnie w Polsce z kilku ciekawych powodów. Popyt generowany na pożyczki krótkoterminowe odbija się pozytywnie na wzroście gospodarczym, jednak do czasu podniesienia stóp procentowych. Kredyt gotówkowy należy zatem wykorzystywać przede wszystkim w okresie niezwykle niskich stóp procentowych. Co jeszcze warto wiedzieć o wskazanej formie zobowiązania?

Skąd bierze się duże zainteresowanie kredytami gotówkowymi?

Przede wszystkim zainteresowanie kredytami gotówkowymi wiąże się ze zmianą stylu życia społeczeństwa. Mniej oszczędności, większa presja na różnorodne wydatki, wszechobecna reklama kredytów gotówkowych to tylko niektóre z elementów generowania popytu na pożyczki krótkoterminowe. Wyraźnie rośnie zainteresowanie chwilówkami w serwisach internetowych, gdzie można mocno ograniczyć formalności. Kredyt gotówkowy powoli staje się narzędziem bardzo bezpiecznym z perspektywy pożyczkobiorcy. Ostatnie zmiany w przepisach pokazują trend przechodzenia do bezpiecznych pożyczek przy jednoczesnym eliminowaniu nieuczciwych, mocno lichwiarskich praktyk. Na zainteresowanie kredytem gotówkowym mają wpływ niskie stopy procentowe. Im niższe stopy procentowe ustalane przez Narodowy Bank Polski, czyli bank centralny, tym większe zainteresowanie tanią spłacą zobowiązania. Polacy najczęściej zaciągają kredyty gotówkowe na remonty, bieżące wydatki, wakacje, czy specjalistyczne leczenie. Kategorie potrzeb podstawowych mieszają się jeszcze z potrzebami w kategorii premium. Kredyt gotówkowy to można powiedzieć papierek lakmusowy sytuacji gospodarczej. Jeżeli kredyt wydaje się wyłącznie na dobra podstawowe to znaczy, że ludziom nie żyje się najlepiej. Standardowa pensja nie wystarczy bowiem na zaspokojenie normalnych potrzeb. Kiedy jednak kredyt gotówkowy wydaje się na potrzeby bardziej luksusowe to niezwykle dobry sygnał do wzrostu nowych sektorów nowoczesnej gospodarki.

Stabilność prawa i konsumpcyjny styl życia sprzyjają pożyczkom gotówkowym

Stabilne prawo przy zaciąganiu kredytów gotówkowych odmienia stopniowo branżę. Do tego na rynek kredytowy wchodzi coraz młodsze pokolenie, w którym dominuje postawa „wydawaj, nie myśl o przyszłości. Niskie stopy procentowe potęgują sytuację.