You are here

Od czego zależy szybkość udzielania kredytów gotówkowych?

Pożyczkodawca jest zainteresowany możliwie maksymalnym kredytowaniem potrzeb klienta, ale przy jednoczesnym ograniczeniu własnego ryzyka. Szybkość udzielania pożyczek gotówkowych to jedna z najważniejszych potrzeb zgłaszana przez kredytobiorców na krajowym rynku. Od czego zatem w praktyce zależy szybkość obsługi kredytobiorcy i czy pewne czynności można przyśpieszyć na własną korzyść?

Dobre przygotowanie formalne leży w internecie kredytobiorcy
Szybkość udzielania kredytów gotówkowych zależy w dużym stopniu od przygotowania formalnego kredytobiorcy, szczególnie pod względem potwierdzania dochodu i wydatków stałych gospodarstwa domowego. Jeżeli bank detaliczny lub firma pożyczkowa ma problemy z potwierdzeniem wiarygodności wypłata pieniędzy przesuwa się w czasie, co bywa w wielu sytuacjach mocno niekorzystnym zjawiskiem. Zmienia się zdecydowanie struktura podpisywania i analizowania wniosków kredytowych. Większość formalności można dopełnić bez potrzeby odwiedzania oddziału stacjonarnego pożyczkodawcy. Wystarczy do tego kanał multimedialny, obowiązkowo zabezpieczony, czy rozmowa telefoniczna z doświadczonym konsultantem. Standardowo kredytobiorca musi potwierdzić, ile zarabia (dochód gospodarstwa domowego), ile wydaje (koszty utrzymania), dane osobowe (adres, PESEL). O stan cywilny bank de facto pytać nie może, ale większość klientów i tak dobrowolnie wypełnia wskazane w formularzu pole.

Brak zaległości w spłacie zobowiązań zdecydowanie punktuje
Szybkość udzielania kredytów gotówkowych zależy ponadto od braku zaległości w bazie Biura Informacji Kredytowej. Im większe problemy ze spłatą wcześniejszych zobowiązań, tym mniejsza kwota kredytu gotówkowego do dyspozycji i więcej pytań potwierdzających, często od bardziej zaawansowanego analityka kredytowego. Procedura udzielania kredytu gotówkowego przedłuża się, jeżeli analityk w banku detalicznym lub firmie pożyczkowej musi dodatkowo potwierdzać niektóre informacje u twojego pracodawcy, czy u kontrahentów. Procedury kredytowe przyśpiesza fakt posiadania rachunku osobistego w konkretnej instytucji finansowej. Wtedy pożyczka gotówkowa jest przydzielana w standardzie pół – automatycznym. Wyjątek stanowią nieregularne wpływy na rachunek osobisty. Wtedy trudno mówić o racjonalnej obsłudze, bez ryzyka dla instytucji finansowej. Dobre przygotowanie do kwestii formalnych i dokładna analiza regulaminów pożyczkodawców jest kluczowa, jeżeli chcesz przyśpieszyć wypłatę kredytu gotówkowego. Czy znasz jeszcze inne sposoby na optymalizację procedur pożyczkowych?